GO RAIBH MAITH AGAIBH!

Táim tar éis breathnú ar na figuirí agus táimís níos mó ná 130,000 breathnú ar an suíomh ó bunú e i 2009! Ta ionadh an domhain orm! GO RAIBH MÍLE MAITH AGAIBH!!

I’m after looking at the figures and we’ve reached over 130,000 views since I started this site in 2009! THANK YOU ALL!! 

Advertisements

Grinds

Má ta cúpla diancheachtanna ag teastáil leat le haghaidh cúpla mí roimh na scrúdaithe seol ríomhpost chugam irishgrinds@hotmail.com

If anyone needs a few quick grinds to help in the weeks coming up to the exams drop me a mail irishgrinds@hotmail.com

Ar Ais sa Scoil

Tá sibh ar ais sa scoil agus tá na scrúdaithe Nollaig ag teacht. Cabhróidh na nótaí seo daoibh grád ard a fháil.

Your all back in school and the Christmas tests are looming. These notes will help you get a good grade.

An Samraidh!

Chun an Gaeilge a chaomhnú thar an tsamraidh bí ag cleachtadh. Bí ar féachaint ar na cláranna is fearr leat ar tg4 bí ag caint an cúpla focail le do chairde!! Ná chaill do chuid Gaeilge!

To keep your Irish over the summer practise. Watch your favourite programmes on tg4, speak a bit with your friends!! Don’t lose your Irish!

An Scrúdú Féin

A chairde,

Tá a lán anbhá ar shiúil tar éis an fadhb leis an páipéar Béarla inné. Ná Bac leis sin. Dírígh ar an páipéar atá acu agus beidh subh ceart go leor.

Friends,


I know there was a lot of panic ater the problem with the English paper yesterday. Forget it. Focus on the paper at hand and you’ll be fine.

Txtáil as Gaeilge

Gaeilge:

Fuair mé an píosa seo as an Metro 2/2/09. Tá sé as alt scríobhadh le Ed Carty agus tá an liosta focail cumtha ag Dr Muiris Ó Laoire. Ceapaim go mbeadh sé go hiontach má tá daoine ag textáil i nGaeilge agus cabhraigh sé go mór leis an teanga.Tá an liosta seo usáideach mar níl Gaeilge ar aon fón ach an Samsung Tocco Ultra.

English:

I got this piece from the Metro 2/2/09. Its from an article by Ed Carty and the list of words is by Dr Muiris Ó Laoire.I think it would be great if people wre texting in Irish, it’d really help the language. This list is useful because Irish isn’t on any phone except the Samsung Tocco Ultra.

 

GRMA->Go raibh maith agat->Thank You

2->Tú->You(singular)

Siv->Sibh->You(plural)

7n->Seachtain->Week

Fadhb r b->Fadhb ar bith->No Problem

Chor r b-> Ar chor ar bith->At all/At any rate

An8->Anocht->Tonight

V->Bhí->Was/Were

KnsT2->Conas tá tú->How are you

bte->Bomaite-> A Minute

Amar->Amárach->Tomorrow

E va(Uster Dialect)->OícheMhaith->Goodnight

An ts seo chug-> An tseachtain seo chugainn-> Next week

mo*10-> Mo réiltín->My littlestar/My love

a*10->A réiltín->Love

Go raibh maith agaibh!

Gaeilge:
Tá mé chun go raibh míle maith ag gach duine a tháining ar an suíomh seo tá sé sa dara áit i top wordpress.com blogs today agus sa chéad áit i fastest growing wordpress.com blogs agus tá “Storyline an Triail” sa triú háit i top posts from around wordpress.com! Go raibh maith agaibh!! Ná stopaigí ag teacht!

English:
I have to say a big thank you to everyone whose come onto this site, its now second in top wordpress.com blogs today, first in fastest growing wordpress.com blogs an “Storyline an Triail is second in top posts from around wordpress.com! So thank you! Don’t stop coming!