Faoiseamh a Gheobhadsa

Rinne mé staidear ar an dán Faoiseamh a Gheobhadsa le Máirtín Ó Direáin. Sa chéad véarsa tá sé ag caint faoi dhul chuig a áit dhúcais ar feadh tamaillín beag. Santaíonn an file an fhuscailt atá le fáil aige i measc a mhuintir in Árainn. Is é uaigneas an fhile i measc slua comhthíoch cathrach a spreag an dán seo. Is liric gairid é an dán seo ina ndéanann an file cur síos ar shaol an oileáin i gcomparáid saol na cathrach. Teastaíonn sos uaidh.

Is é saol an oileáin agus an faoiseamh atá le fáil ann an téama don dán seo. Is iad na tréithe is mó ata le sonrú sa dán ná gontacht agus simplíocht. I gcaint ghonta shimplí cruthaíonn an file pictiúr éagsúla sa dán. Feicimid suaimhneas agus aoibhneas a oileáin dhúcais. Is siombail é an t-oileáin do shaol rómánsach idéalach buan. Is siombail í an chathair do shaol gránna doicheallach neamhbuan. Déanann an file atmaisféar an oileán agus atmaisféar na cathrach agus an chodarsnacht atá eatorthu a chruthú go healaíonta sa dán. Níl ar an oileán ach saoirse agus faoiseamh níl sa chathair ach crá croí agus duairceas.

Sa dara véarsa tá an file ag caint faoin uaigneas a bhí air sa chathair.Is iad ant-uaigneas , an cumha agus an míshonas na mothúcháin atá le brath sa dán. Tá an file míshona sa chatair agus teastaíonn uaidh í a thréigean agus filleadh ar a oileáin dúchais áit a mbeadh sonas le fáil. Baineann an file usáid as friotal atá ghonta agus snoite atá bunaithe ar rithim nádúrtha na teanga mar a chuala mé í. Tá sé soiléir go raibh an file cóngarach ina smaointe agus ina mhothúcháin dá “oileáin ruin” agus gur mhothaigh sé mar choimhthíoch agus mar stráinséir sa chatair. Tá áit lárnach ag an dúlra sa dán. Tá an file ag ceiliúradh áilleacht na tuaithe agus a caitheamh anuas a shaol na cathrach.

Is aoibhinn liom an dán seo mar usáideann an file íomhánna iontacha agus friotal an cheolmhar chun pictiúir a tharraingt dúinn dá háit dhúcais agus an comparáid a dhéanamh idir saol na tuaithe agus saol na cathrach.

Nota breise ( extra note): Usáideann an file uaim agus athrá. Tá sé soléir go bhfuil nasc níos láidire aige le na daoine ar an oileáin ná atá aige ag na daoine sa cathair. Níl sé ar a suaimhneas.

Advertisements